Rizikové kácení dřevin v Praze Motole

Zbytek kmene pokáceného akátu

1   2   3   4   5  

Zbytek kmene pokáceného akátu
návrat zpět