Máte zájem o tuto službu?

Rizikové kácení stromů

Naše motto: Profesionální péče o dřeviny.

Náš cíl: Koruna, která poskytne stín. Strom žije jako my, může být zdravý či nemocný.

Aboristika není jen kácení stromů

Rizikové kácení stromu – Na Střížkově 2005 - Odřezávání jednoho z kmenů vrby

Jedním z profesních zájmů majitele firmy HEDERA, Ing. Petra Komínka je, kromě zahradní architektury, také arboristika. Jedná se o vědní činnost, která se zabývá odbornou péčí o dřeviny rostoucí mimo les, a přímo souvisí se zahradní tvorbou.

Arboristika je relativně mladý vědní obor. Jeho význam stoupl po změně společenských poměrů v České republice, kdy si společnost uvědomila, že dlouhodobě zanedbávala péči o městské parky, zahrady, aleje a o veškerou doprovodnou zeleň. Jak stromy stárly, ocitly se na hranici své životnosti. Při procházkách parkem si všímáme odumřelých větví v korunách stromů, při jízdách na kole podél alejí vidíme jejich nepěstované koruny, rozlomená torza kmenů… Není již možné nemocné stromy jen tak pokácet, takový způsob dnes zvolíme pouze tehdy, jsou-li stromy skutečně nevyléčitelně nemocné (například rakovina, úder blesku, atd.). Na neoprávněné kácení pamatuje též zákon a stromy chrání. Ke kácení dřeviny rostoucí mimo les potřebuje mít vlastník povolení.

Člověk pak nákladně napravuje svoje chyby. Arboristika je lékař. Při práci na nemocném stromě se člověk pohybuje v jeho koruně a provádí zdravotní – léčebné zásahy.

Péče o strom

Rizikové kácení stromu – Na Střížkově 2005 - Odřezaná část kmenu padá na zem

Během let, jak strom stárne, je potřeba provést v koruně zdravotní zásahy. Ty provede odborník, který pomocí horolezecký postupů a techniky bezpečně odstraní nebezpečné větve, ošetří dutiny a případně také provede vazbu. Nyní blíže k jednotlivým opatřením.

Odstranění nebezpečných větví:
Během tohoto zásahu odborník bezpečně odstraní a spustí dolů na zem odříznuté větve. Jejich spouštění probíhá za pomocí lan. Ponechá jen perspektivní větve, které vytvoří ideální habitus – korunu.

Ošetření dutin:
Jedno z nejdůležitějších opatření. Nesprávně ošetřená dutina je pro strom velmi nebezpečná. Vlastníci takto nemocného stromu bohužel velmi často její nebezpečí podceňují. Strom je tak ohrožen výskytem dřevokazných hub. Ty mají v dutině ideální prostředí, neboť zde panuje vlhko, tma a teplo. Správně ošetřená dutina rozšíření těchto patologických organismů znemožní. Již dávno nestačí dřevěná stříška, ta v mnoha případech rozvoj dřevokazných hub naopak podpoří.

Vazba:
Při nebezpečném rozložení váhy koruny stromu se pro statické zajištění použije korunová vazba. Při její aplikaci je nejdůležitější správně odhadnout působení sil větru a váhu jednotlivých částí koruny, a pak přistoupit ke správné instalaci.

Práce se stromem / kácení

Úspěšné zakončení kácení stromu Na Střížkově

Pro správný tvar koruny stromu je vhodné provádět výchovný řez. K takovému zásahu je potřeba přistupovat velice citlivě, neboť nesprávně provedený řez nelze jednoduše vzít zpět…

Při výsadbách stromů člověk uvažuje ve svém časovém horizontu, a velmi často zapomíná, že strom dokáže žít v našich podmínkách přes 100 let. Spolehlivě tedy svého pěstitele přežije a jeho potomci pak musí řešit problém, kdy jim okna jejich domu stíní obrovitý mohykán.

Zde pak nastupuje naše firma, která provede takový zásah, který pomůže vlastníkovi pozemku a strom zároveň nebude znehodnocen. Chceme, aby i po našem zásahu strom dál zdravě žil.

V případě, že není jiné řešení než kacení, dokážeme také pokácet strom ve ztížených podmínkách, například v blízkosti stavebních objektů, elektrického vedení, liniových staveb a podobně.

Profesní ošetření stromů / výškové kácení stromů

Rizikové kácení stromu – Kobylisy 2007 - Výstup na laně do koruny stromu

Naše firma se dlouhodobě zabývá profesionálními výškovými pracemi na dřevinách. V našem týmu pracují kvalifikovaní odborníci, kteří úspěšně absolvovali kurz praktického školení na výškové práce jednolanovou technikou. Samozřejmostí je u všech našich zaměstnanců pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

Při práci na nemocném stromu upřednostňujeme takové postupy, které jsou přírodě blízké. Snažíme se používat biologicky odbouratelné konzervační látky (pro ošetření dutin), a v případě vazby pak takový materiál, který lze následně recyklovat. Vlastníkovi stromu dokážeme navrhnout řešení, které je proveditelné, je v souladu se zákony chránící dřeviny, a zejména v souladu se zákony přírody.