Zahrada - Na Farkáně

Jednalo se o rekonstrukci staré zahrady s ponecháním původních vzrostlých dřevin a doplnění o nové výsadby a okrasné záhony. Na vzrostlých dřevinách byly provedeny pouze zdravotní a udržovací řezy, všechny keře v záhonech, které bylo možno zachovat byly ponechány. V zahradě byly zároveň rekonstruovány cesty, které jsou vyplněny kamennou drtí a ohraničeny dřevěnými záhonovými obrubami. Zahrada byla doplněna o drobnou zahradní stavbu – altánek, který je lemován buxusy.

Více se o této službě dozvíte v sekci realizace zahrad.

Zahrada Na Farkáně v původním stavu Záhony na zahradě v původním stavu Vzrostlé dřeviny byly na zahradě ponechány Drobná zahradní stavba - altánek Rekonstruovaná cesta vysypaná kamennou drtí a ohraničená záhonovou obrubou
Centrální plocha zahrady s vysetým trávníkem V mírném svahu zahrady jsou kamenné zídky V záhoně vysypaném borkou jsou ponechány původní keře Dokončená realizace zahrady Na Farkáně Detail dokončené zahrady Na Farkáně
Svěží trávník na dokončené zahradě Na Farkáně