Instalace závlahového systému zahrada Dolní JirčanyNáš klient požadoval zatravnění pozemku u svého rodinného domu. Původní zemina byla pro založení nového trávníku nevhodná, proto bylo potřeba navézt travní substrát. S ohledem na velikost pozemku jsme klientovi doporučili instalaci automatického závlahového systému Hunter. Na snímcích si můžete prohlédnout průběh celé realizace.

Více se o této službě dozvíte v sekci Automatické závlahové systémy HUNTER.

Instalace závlahového systému zahrada Dolní Jirčany Trubní vedení musí být mírně zvlněné kvůli roztažnosti materiálu Trubní systém je uložen v hloubce asi 20 cm Práce na vyrovnávání terénu Detail vyrovnaného terénu
Práce na zahradě v přední části pozemku Rozhrabování nového travního substrátu Provázky pomáhají vymodelovat terén zahrady Trubní vedení závlahového systému na okraji záhonu Práce na srovnávání terénu v zadní části pozemku
Navážení travního substrátu Upravený záhon po zasypání trubního vedení Zarovnaný terén pozemku po instalaci závlahového systému Poslední dokončovací práce Praporkama jsou na zahradě vyznačena místa pro umístění postřikovačů