Realizace zahrady – Jenštejn

Zahrada v Jenštejně má rozlohu cca 250 m2. Jde tedy o řešení drobného zahradního prostoru, které je sladěno s architekturou domu i okolní zástavby. V zahradě jsou použity jednoduché geometrické tvary záhonů, zadní část návrhu záhonů je vyvýšena nad ostatní plochu z důvodu "rozbití" plochy a rozčlenění. Zároveň plní funkci clony, která zajistí klientovi více soukromí. V zahradě jsou použity záhonové obruby naší výroby, dále jsou zde výsadby okrasného charakteru a pokládaný travní koberec.

Příprava na pokládání záhonových obrub Rýha pro pokládání záhonových obrub Kolega Hájek v pracovním procesu Přípravné práce pro záhonové obruby Rekultivace půdy strojem Multione
Pokládka záhonových obrub Práce na pokládce záhonových obrub Detail funkce záhonové obruby Osazování a borkování zahrady Detail vyvýšení terénu zahrady
Pokládání travního koberce Připravené pásy travního koberce Práce na pokládání travního koberce Zbývající část zahrady pro položení travního koberce Centrální část dokončené zahrady v Jenštejně