Máte zájem o tuto službu?

Návrhy a realizace zahrad

Naše motto: Přemýšlíme s klientem.

Náš cíl: Každá zahrada je originál.

Jak jsme se dostali k návrhům zahrad?

Zahrada - Hrnčíře 2006 - Část domu se zahradou

Realizace zahrad a návrhy zahrad jsou součástí oborového krajinného inženýrství. Majitel firmy HEDERA, Ing. Petr Komínek vystudoval tento obor na pražské univerzitě. Řádně zakončil studium v roce 2001 a již během studia se této činnosti věnoval. Na vysoké škole získal teoretické znalosti nutné ke správnému plánování zahrad. Od roku 2001 se soustavně věnuje zahradnímu plánování a, v případě zájmu ze strany klienta, také samotné realizaci zahradnických prací na zahradě.

 

Při návrhu zahrady přemýšlíme s klientem

Zahrada - Hrnčíře 2006 - Příjezdová cesto je lemována stromky

U realizace zahrad a návrhu zahrady a pro naši firmu nejdůležitější a klíčový kontakt s klientem. Vycházíme z jeho představ a požadavků. Přemýšlíme s klientem. Jeho požadavky a nápady přizpůsobujeme reálným možnostem. Navrhujeme zahradu, která bude působit harmonicky, bude v sobě spojovat prvky užitkové i relaxační. Snažíme se, aby měl klient ze zahrady pozitivní a uklidňující dojem. Navrhujeme zahradu, která je spojená s domem, tvoří jeho nerozlučnou součást.

 

Návrh jedinečné zahrady

Realizace zahrady IV
Realizace zahrady IV
Realizace zahrady IV

Po několika návštěvách na místě plánované realizace zahrady a po konzultacích s klientem přistoupíme k vlastnímu plánování zahrady. Plánování vychází ze značného souboru vstupních údajů a průzkumů. Vstupní údaje nám z určité části poskytuje klient (předpokládaný objem investice), z velké části si však firma provede průzkumy sama. Jedná se zejména o průzkumy půdní, geologické, klimatické, ochranářské, územně-plánovací (ochranná pásma, apod.), které klienta nikterak nezatěžují. V našich návrzích zahrad přemýšlíme také o působení světla a stínu (jenž může návštěvník tolik obdivovat v dnešních anglických zahradách), jako o součásti výsledného vizuálního dojmu z klientovy plánované zahrady. Vnímáme místo, jeho geomorfologickou charakteristiku (sklon svahu, orientaci, apod.) Výstupem je pak profesionální projektová dokumentace zahrady, tedy textová část, výkresová část a položkový rozpočet.
Výstupem je návrh Jedinečné zahrady. Vaší Jedinečné zahrady.

Součástí výkresové části mohou být i námi zpracované počítačové vizualizace, které dají klientovi představu jak jeho zahrada bude vypadat během let (po 10, 15 letech), během měnících se ročních období (na jaře, na podzim), barvy kvetoucích dřevin, reflexe na vodních plochách…

Naše firma spolupracuje s orgány ochrany přírody, jakými jsou zejména Správa ochrany přírody, a pověřené obecní úřady, které jsou také odborníky pro danou problematiku. S nimi naše návrhy zahrad v případě potřeby konzultujeme. Při realizaci zahradních prací se snažíme využívat co nejvíce přírodních materiálů, nepoužíváme betonové prefabrikáty, ale navrhneme klientovi kamenné, případně dřevěné. Navrhujeme v maximální možné míře domácí – původní druhy dřevin, které jsou nejlépe přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám, a jsou v české krajině typickými zástupci.

 

Realizace zahrad

Dokončená realizace zahrady Na Farkáně

Projektujeme zahrady a nejlepší zkušenosti máme právě se zahradou, kterou navrhneme a sami založíme. Realizujeme zahrady. Navrhujeme v zahradách takové prvky, které umíme kvalitně zrealizovat. Výsadby. Travní plochy. Kamenné stupně. Terasy z dlažby. Dřevené markýzy. Vodní plochy. Závlahový systém. Používáme výsadby, které pocházejí z kvalitních školek a kvalitní zeminu.

 

Záhonové obruby

Záhonové obruby

Jedním z praktických zahradních prvků, které podle požadavků klienta vyrábíme a dodáváme, jsou záhonové obruby. Palisáda obruby je zhotovena z borového dřeva s použitím ekologicky nezatěžující impregnace. Standardní rozměr záhonové obruby je: 20 x 8 x 2 cm, jiné rozměry vyrobíme na objednávku. Použití záhonové obruby má mnoho výhod:

 

Živá zahrada

Detail dokončené realizace zahrady Na Farkáně

Je taková, která roste a mění se. Mladá zahrada také potřebuje naši pomoc. Pomůžeme klientovi s údržbou v kritických letech po založení, provedeme zdravotní a výchovné řezy na dřevinách, udržíme trávník ve zdravé kondici. Dokážeme reagovat na další požadavky klienta. Každá zahrada za to stojí, protože je originál.