Orientační ceník služeb

Uvedené ceny jsou pouze orientačně kalkulované na obvyklé podmínky.

Služba Cena/m.j. m.j.
Práce s motorovou pilou
  - na zemi 350,00 hod
  - v koruně 550,00 hod
Kácení stromu ve ztížených podmínkách (horolezeckou technikou)
  - do 200 mm 1200,00 kus
  - od 200 do 300 mm 2000,00 kus
  - od 300 do 400 mm 3500,00 kus
  - od 400 do 500 mm 6000,00 kus
  - od 500 do 600 mm 8500,00 kus
Odstranění pařezu o průměru na řezné ploše
  - do 200 mm 350,00 kus
  - od 200 do 300 mm 800,00 kus
  - od 300 do 400 mm 1200,00 kus
  - od 400 do 500 mm 1600,00 kus
  - od 500 do 600 mm 2200,00 kus
Založení trávníku výsevem v rovině 60,00 m2
Chemické odplevelení
  - totální 4,00 m2
  - selektivní (na dvouděložné plevele) 4,00 m2
Sekání trávy
  - rotační sekačkou 1,50 m2
  - posekání ruderálního porostu v rovině 5,00 m2
  - ve svahu 8,50 m2
Řez živých plotů
  - do 0,8 m výšky a do 0,8 m šířky 10,50 m2
  - přes 0,8 m do 1,5 m výšky a do 1 m šířky 19,50 m2
  - přes l,5m do 3 m výšky 19,50 m2
Řez ovocných stromů
  - na zemi 250,00 hod
  - v koruně 300,00 hod
Řez ovocných keřů 200,00 hod
Záhonové obruby 220,00 m
Shrabání listí 3,00 m2
Jarní vyhrabání trávníku 3,00 m2
Likvidace a odvoz zahradního odpadu 3500,00 8 m3